Academis - Baza de date

quality-indicators.jpgBaza de date privind starea calităţii pe programe şi la nivel instituţional va fi conectată la informaţiile prezentate de universităţi în rapoartele de autoevaluare, inclusiv cele care privesc personalul didactic angajat pe programe de studii şi posturile didactice corespunzătoare, precum şi rezultatele activităţii de cercetare ştiinţifică. Baza de date va avea acces public iar utilizatorii principali vor fi evaluatorii calităţii.